2019-06-16 Redo för utveckling? Välkommen!

Urval tjänster by Top of The Hill:

  • Flera händer gör highfive
    Nyhet: ATTRACT™ Outplacement för Grupper
  • Skriv CV som ett proffs

    Skriva CV borde vara enkelt: bara rada upp det du gjort,
    lägg till din utbildning och kontaktuppgifter – så voila är du klar! I stora drag är det faktiskt så enkelt. Ändå är det en av de
    vanligaste frågor jag får i min roll som karriärcoach. Och visst är denna beskrivning starkt förenklad, därför ger jag ett fylligare svar här.

Karriärcoaching för välmående & framgång

Top of The Hill arbetar för att hjälpa individer att genuint presentera och vara sitt bästa jag. Vi vet att när människor får göra det de kan bäst främjas både företags och människors välmående, glädje och framgång. Äkta win-win!

Chefsstöd för tryggt ledarskap

Top of The Hill erbjuder chefsstöd till medarbetare som vill utveckla sitt ledarskap och/eller självledarskap. Det bidrar till balans och trygghet i arbetet, som i sin tur utgör en stadig grund för att framgångsrikt nå satta mål. Välmående och glädje kommer på köpet!

Top of The Hill – ToTH

Vy över berg
När vi höjer blicken kan vi se på oss själva och världen från nya vinklar. Det är lärorikt. Och det hjälper oss att utvecklas, bli bättre och få roligare. När vi klättrar upp på en kulle höjs blicken automatiskt genom att vi rent fysiskt befinner oss högre än omgivningen. Därför har vi valt namnet ”Top of The Hill” som rent metaforiskt berättar att vi höjer blicken och fokuserar på lärande och utveckling i syfte att se nya vägar till önskade mål. Ibland skriver vi bara kortversionen ToTH. Då menar vi Top of The Hill. Välkommen upp!

Sagt om coachen Cecilia (anonyma citat för klienters konfidentialitet):

Närvarande, proffsig och styr mot mål

Cecilia är mycket närvarande. Hon ger ett trevligt bemötande med proffsigt och kunnigt intryck. Hon lyssnar bra, lägger på minnet och styr tillbaka till målet. /Man 48 år, försäljningsdirektör

Nyast i Tankar & Tips

Skriv CV som ett proffs

Skriva CV borde vara enkelt: bara rada upp det du gjort,
lägg till din utbildning och kontaktuppgifter – så voila är du klar! I stora drag är det faktiskt så enkelt. Ändå är det en av de
vanligaste frågor jag får i min roll som karriärcoach. Och visst är denna beskrivning starkt förenklad, därför ger jag ett fylligare svar här.

Läs mer

Sök bland Tankar & Tips

Tänkvärda citat

“Det finns bara en verklig framgång – att kunna tillbringa sitt liv på det sätt man själv vill.” -Christopher Morley

“Take care of your employees and they will take care of your business. It’s as simple as that.” -Richard Branson

“Lycka leder till framgång, inte tvärtom.” Emma Säppäla (forskare på ämnet)

En coach för alla? Nej, snarare tvärtom.