Skriva CV bör vara enkelt: bara rada upp det du gjort, lägg till din utbildning och kontaktuppgifter >> så voila är du klar!

I stora drag är det faktiskt så enkelt. Ändå är det en av de vanligaste frågor jag får i min roll som karriärcoach. Och visst är beskrivningen ovan starkt förenklad, därför ska jag ge ett fylligare svar här.

Syfte med CV

Det är klokt att fundera på vad syftet med CV är. Kanske självklart, men här sätter jag ord på det så att du kan ha det i åtanke när du väljer dina formuleringar till ditt CV.

Ett CV används oftast för att visa på din samlade kompetens för en specifik roll. Önskan är då att:

 • Få läsaren intresserad och nyfiken på att vilja träffa dig och tala mer med dig om den aktuella rollen.
 • Ge läsaren en äkta och rättvisande bild av dig, så att du kan känna dig bekväm med ditt erbjudande ifall ni ses.

För att lyckas med detta gäller det att gå lite utanför dig själv och formulera enkla och samtidigt lockande beskrivningar av vad du har åstadkommit i dina roller, så att det snabbt ger en bild av det du kan erbjuda nya arbetsgivare.

Tänk till först

Vilket intryck vill du ge, vilken bild vill du att läsaren ska få av dig? Troligen ligger svaret i närheten av något som arbetsgivare söker, till exempel

En glödlampa i en tankebubbla
 • en ekonom som tar ansvar för hela redovisningen
 • en säljare som skapar lönsamma avtal och långsiktiga relationer med kunder
 • en lean-expert som hjälper företag att spara på kostnader och öka effektiviteten
 • en HR-person som kan bygga kultur och stötta chefer i sitt ledarskap
 • en kommunikatör som stöttar ledningen i att hantera media och kriskommunikation

Troligen vill du att läsaren ska känna något i stil med att du ”verkar vara en kompetent person som kan bidra med…”. Sätt ord på det som stämmer för dig!

Så här läser en expert CV

Det blir enklare att skriva (formulera!) och layouta ditt CV om du vet hur en expert läser det. Med den kunskapen har du verktyg för hur du kan skapa ett både lättläst och lockande CV.

En tjej med förstoringsglas
 1. Läsaren börjar med att skumma rubrikerna först; dvs tittar på anställningstider, arbetsgivare och titlar. Slänger en snabb blick på utbildningen, kanske för att kontrollera att en (eventuellt önskvärd) akademisk examen finns. Detta tar ca 10-20 sek.
 • Om det ser intressant ut så här långt tar läsaren sig tid att läsa lite mer… Börjar läsa brödtexten under respektive tjänst, letar efter ansvar och resultat – allt för att få en bild av om personen bakom CV’t besitter de erfarenheter och kompetenser som man tror är nödvändiga för att klara av det man bedömer att rollen kräver, som man söker potentiella kandidater till. Detta tar ca 1-3 min, kanske längre om läsaren har tid och texten fångar intresset.
 • Slutligen läser man eventuellt en inledande summering, tittar på personlig information, ser var personen bor – eller så läser man inte detta alls.

Detta är förstås en förenklad modell. Människor är olika och därmed kan CV’n läsas på många olika sätt, men det här ger ändå viktig vägledning som är väl värd att ha i åtanke när du skapar ditt CV.

Välskrivet CV skapar nyfikenhet hos läsaren

Ett välskrivet CV är lättläst och ger läsaren – på bara några sekunder – en överblick och förståelse för dina erfarenheter och kompetenser baserat på det du har gjort. Läsaren får också en bild av din potential för nya tjänster.

En del vill skriva allt de har gjort och varit med om i sitt CV, vilket gör det svårt för en läsare att snabbt få en överblick av ens erfarenheter. Därför: tänk lean! Du ska bara skriva det läsaren har behov av att veta om dig och dina erfarenheter, för att kunna ta beslut om att vilja träffa dig. Mer information, detaljer, förklaringar och förtydliganden kan du ge vid ett möte.

Ett sätt att välja ut vad du vill lyfta fram i ditt CV är att:

 1. Tänk på din önskade nästa tjänst.
 2. Vad vill du åstadkomma i den?
 3. Med detta i åtanke väljer du nu hur du vill presentera dina erfarenheter och åstadkommanden från dina tidigare anställningar. Tanken är förstås att du väljer att lyfta fram sådant som är relevant och intressant för potentiellt nya uppdragsgivare.  

Omfattning

 • 2 sidor är idealiskt – funkar för alla
 • 3 sidor kan vara okej – om innehållet är relevant och intressant
 • 1 sida – är vanligt när du är ung och har kort arbetserfarenhet

Format

Med dagens teknik kan man tro att de visuellt snyggaste CV’na vinner i längden, men icke! Lättläst är nyckelordet. Det är därför oftast bäst att skriva ditt CV i ett enkelt snyggt format där du håller en konsekvent linje på typsnitt och textstorlek. Framhäv det läsaren vill läsa först: anställningstider, arbetsgivare och titlar. Skriv alltid i omvänd kronologisk ordning och med senaste anställningen först. Se exempel på CV-layout nedan.

Beskrivning av dina anställningar

Det är i beskrivningarna av dina anställningar som du kan göra verklig skillnad, givet att du har en enkel och lättläst layout. Här är det du som väljer vad du vill lyfta fram och med vilka ord du beskriver det. ”Vad”-et sätter tonen på din kompetens. Orden skapar en känsla för dig som person. Samtidigt ska du hålla dig så kort som möjligt >> less is really more här!

Information som läsaren gärna vill se och som du därför bör ha med är:

 • Omfattningen av ditt ansvar: geografiskt, personalansvar, budgetansvar, P&L-ansvar, ingått i ledningsgrupp, eventuellt vem (funktion) du rapporterade till.
 • Avseende personalansvar: ange hur många du har varit lönesättande chef för samt om du har lett andra chefer. Om du inte har varit lönesättande chef kallar du ansvaret för teamledare eller dylikt. Om du har lett personer på andra platser kan du skriva att du har haft ett virtuellt chefsansvar.
 • Vad har du åstadkommit? Ange exempel på konkreta resultat, t.ex. ökat omsättningen med X %, eNPS med X %, sparat kostnader med X %, flyttade X antal arbetsplatser på Y veckor.
 • Som alternativ till vad du har åstadkommit kan du skriva vilket avtryck du har gjort eller något som du är stolt över.
 • Kort om organisationen. Uppgifter av intresse är bransch, antal anställda och omsättning. Kan skippas om bolaget är välkänt, men uppskattas ofta om bolaget du arbetat för är mindre känt.
 • Övrigt: skriv gärna om du har gjort andra bedrifter eller fått utmärkelser. De kan placeras separat under Övrigt (t.ex. Tog SM-brons i bröstsim som 15-åring, Varit toastmaster på tre bröllop, Skrivit en bok) eller tillsammans med en anställning om den hör dit (t.ex. ”årets medarbetare”). Engagemang i föreningar och styrelser anges också under Övrigt, om du vill ange detta.

Ta med viktig information för din roll

För vissa roller/funktioner vill läsaren veta gängse faktainformation. Detta gäller till exempel IT-roller (kunskap om programkoder, system, applikationer, etc) och redovisningsekonomer (kunskap om redovisningsprinciper, koncernredovisning, affärssystem, etc). Se till att ta med det som du vet är av intresse inom din roll/funktion – om du vill vara kvar och klättra/utvecklas vidare inom den framöver. Om du däremot vill byta till en annan roll, där den kunskapen inte värderas, bör du nog å andra sidan lämna plats för andra kvaliteter i ditt CV.

Har du idétorka? Vet du inte vad du ska skriva? Eller kommer du inte på några schysta formuleringar?

💡Tips: Läs kravlistan i platsannonser för roller som du är intresserad av. Vilka kompetenser söker man? Där får du vägledning kring vad du bör ta med i ditt CV samt kanske inspiration till vilka ord du vill beskriva det med. Givetvis kan du även titta på en platsannons för din egen roll som du har idag, även där bör det stå vilka kompetenser som önskas för det du gör. Notera att de viktigaste kompetenserna oftast står i de första en till tre punkterna och därför har du mest fördel av att fokusera på den informationen.

Dags att skriva CV? Gör så här!

 1. Enklast skriver du ditt CV i Word-dokument eller liknande.
 2. Sätt dokumentrubriken överst, typ ”CV – Namn Efternamn”.
 3. Skriv in din kontaktinformation. Som minst bör namn, ort, mobilnummer och email-adress stå med. Placera gärna kontaktinfon i sidfoten, då hänger den med på samtliga sidor.
 4. Sätt dina huvudrubriker. Som minst har du Anställningar (eller Erfarenhet) och Utbildning med. Exempel på andra rubriker är Språk, Övrigt eller Annan information, Certifieringar, Datakunskaper, Privat.
 5. Skapa ett format som gör anställningstid, roll och arbetsgivare extra lättläst.
 6. Fyll på med information under varje rubrik. Välj relevant information och välj dina ord med tanke på: Vilket intryck vill du ge, vilken bild vill du att läsaren ska få av dig? (Det är också nu du ska komma ihåg vad syftet med ditt CV är: > Få läsaren intresserad och nyfiken på att vilja träffa dig. > Ge läsaren en äkta och rättvisande bild av dig.)
 7. Skriv – om du vill – några inledande rader om ditt erbjudande eller din profil.
 8. Spara gärna till PDF innan du [wpanchor id=”layout”] skickar iväg det.

Exempel på CV-layout

Bilderna visar ett exempel på en CV-layout. I CV-texten står anvisningar om vad som kan stå under respektive rubrik. Det är alltså inte ett riktigt CV, utan ett ”instruktions-CV”.

Exempel-CV by Top of The HillEn skärmdump på sid 1 och 2 av ett exempel-CV

FAQ

Här följer vanliga frågor i samband med CV-skrivande.

 1. Ska jag ha bild på mig själv med?
 2. På svenska eller engelska?
 3. Ska alla anställningar stå med?
 4. Anställningstid – hur specifik bör jag vara?
 5. Har inget jobb idag – hur hanterar jag det i CV?
 6. Vad ska jag ta med under Utbildning?
 7. Ska jag skriva in min föräldraledighet?
 8. Hur definierar jag mina språkkunskaper rätt?
 9. Referenser med i CV? [wpanchor id=”1″]
 10. Punktlista eller brödtext?
 11. Jag har varit sjukskriven en period – behöver jag skriva med det i CV?

(1) Ska jag ha bild på mig själv med?

En bra bild är trevligt och uppskattas av många läsare. En dålig bild kan sänka hela ditt CV och göra att du tappar läsaren innan den ens börjat läsa. En bra bild speglar energi, glädje och professionalism och den kan bidra till önskan om att vilja träffa dig. Det är okej att ta egen bild med mobilen. Klädseln bör stämma med din roll och bakgrunden bör vara neutral eller spegla din arbetsmiljö. Har du inte en bra bild är det bättre att skippa bild, [wpanchor id=”2″]eftersom bilden är trots allt inte avgörande för om läsaren ska vilja träffa dig.

(2) På svenska eller engelska? Svensk och engelsk flagga
Om du ser att din nästa roll är i ett internationellt bolag, eller i ett svenskt bolag med engelska som koncernspråk, bör du ha ditt CV på engelska.

Om du ser dig själv i ett bolag där svenska är det primära språket bör du hålla dig till svenskt CV.

Om du är osäker är det en fördel att ha CV både i en svensk respektive en engelsk version.

 • Om en annons är skriven på engelska bör ansökan skickas in på engelska.
 • Om en annons är skriven på svenska, men avser en roll där man talar engelska emellanåt kan du skicka in CV på engelska och skriva ett följebrev på svenska.
 • Om en annons är skriven på svenska kan du alltid skicka in ett svenskt CV, om inget annat[wpanchor id=”3″] uttryckligen efterfrågas.

(3) Ska alla anställningar stå med?

Nja, det beror på. Generellt är läsaren mest intresserad av de senaste cirka tio årens anställningar. Samtidigt är läsaren nyfiken på hela dig. Som tumregel kan du låta senaste och längsta anställningarna från 2005 och framåt få ta mest utrymme i ditt CV. Äldre anställningar kan anges med ”oneliners” eller i en summerad form, t.ex.[wpanchor id=”4″] ”1985 – 2005 anställd inom retail i olika roller”.

(4) Anställningstid – hur specifik bör jag vara?

Om du har längre anställningstider, på mer än 3-5 år, kan du välja att skriva endast årtalen mellan vilka du har varit anställd i dina olika roller. Om du har rört dig mer frekvent mellan flera olika arbetsgivare bör både startmånad och år framgå. Detta för att t.ex. 2017-2018 kan vara allt mellan två månader och två år. Då bör det istället stå t.ex.[wpanchor id=”5″] 03/2017 – 08/2018.

(5) Har inget jobb idag – hur hanterar jag det i CV?

Om din anställning har upphört bör sista anställningsmånad framgå i CV’t. Om det har hunnit gå några månader sedan anställningen upphörde och du känner att det börjar bli en ”problematisk lucka” kan du komplettera ditt CV med det du ägnar[wpanchor id=”6″] dina dagar åt nu istället.

(6) Vad ska jag ta med under Utbildning?

Under Utbildning skriver du generellt sett endast gymnasium och universitetsutbildningar. Reella yrkesutbildningar och andra eftergymnasiala skolor såsom Berghs, IHM, Hyper Island kan också stå med här. Skriv namnet på utbildningen, skolan, orten och examensår eller studieperiod. Om du inte har tagit ut din examen kan du istället skriva in det antal poäng som du har tagit.

Om du har gått andra kurser som känns viktiga att framföra i CV’t skriver du in dem under Kurser. De bör då vara mer omfattande än enstaka dagar.

Om du har Certifieringar som är viktiga för ditt uppdrag, t.ex. SwedSec i finansmarknaden, kan du välja att[wpanchor id=”7″] skriva in dem under egen rubrik eller under Utbildning.

(7) Ska jag skriva in min föräldraledighet?

Nja, det finns ingen given regel för detta eller något som säger att det ena eller andra alternativet är bäst. Men om du under Övrigt eller Privat skriver att du har två barn födda 2007 och 2010 kan läsaren anta att du har varit föräldraledig någonstans under den perioden, likväl kan det vara något som läsaren inte fäster något större[wpanchor id=”8″] intresse vid avseende bedömningen av din yrkeskompetens.

(8) Hur definierar jag mina språkkunskaper rätt?

Var försiktig med att skriva att du är flytande i t.ex. engelska, om det inte är ditt modersmål. Exempel på fungerande och mer korrekta definitioner av språkkunskaper, utöver modersmål, är:

 • Professionell yrkeskunskap
 • Grundläggande yrkeskunskap
 • Mycket goda kunskaper i tal och skrift
 • Goda kunskaper i tal och skrift
 • Grundläggande kunskaper i tal och skrift

Ange endast språk som du hanterar. Språk som du har läst några år i skolan, men därefter inte har praktiserat, [wpanchor id=”9″]bör inte anges.

(9) Referenser med i CV?

Nej, inga referenser i CV. Det ser oproffsigt ut och brister i konfidentialitet för personerna  vars namn och kontaktuppgifter[wpanchor id=”10″] du lämnar ut.

(10) Punktlista eller brödtext?

Välj själv! Läsare har olika preferenser. Själv tycker jag att några inledande rader med brödtext följt av 1-3 punkter är lätt för ögat att läsa i[wpanchor id=”11″] beskrivningen per anställning.

(11) Jag har varit sjukskriven en period – behöver jag skriva med det i CV?

Nej, generellt sett behöver du inte skriva in det i CV. Om frågan kommer upp, eller om du själv känner att du vill berätta om din hälsa med avseende på sjukskrivningen, kan du berätta om det under intervju istället med en potentiell arbetsgivare.  

👉 Fler frågor eller funderingar på svaren? Välkommen att fråga och kommentera i kommentarerna.

Slutligen… Vi människor är som bekant olika. Det den ene gillar betyder dessvärre inte alltid att den andre gör det också, vilket i CV-världen innebär att preferenserna varierar avseende layout, text och innehåll mellan olika läsare. Förhoppningsvis kan denna information fungera som vägledning när du ska skapa ditt eget personliga CV. Våga sen lita på dig själv och kör på, skapa så det ryker! Bara du gör CV’t lättläst 🤓.

Lycka till! 

Cecilia på Top of The Hill