>> English version

Policy för personlig datalagring när du samarbetar med Top of The Hill AB

Personuppgiftsansvarig

Top of The Hill AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas.

Företagets adress, organisationsnummer och kontakt för GDPR-frågor

Top of The Hill AB, Gyllenstiernsgatan 7, 11526 Stockholm, Org.nr: 559179-6783

Kontakt: gdpr@topofthehill.se

Uppdraget

Top of The Hill (kallad ”ToTH”) arbetar med människor. I det arbetet levererar ToTH tjänster utifrån egenutvecklade kompetenser och metoder vilket gör ToTH till personuppgiftsansvarig. Som stöd i sina leveranser sparar ToTH personlig information om människor som vi träffar i möten såsom coaching, rådgivning, vägledning och övriga konsultuppdrag.

Som klient – brukare av ToTH’s tjänster – gäller detta

Personlig information sparas från att ToTH tagit en första kontakt med en individ fram till högst en månad efter avslutad leverans.  Information som sparas är individens namn, telefonnummer, e-postadress samt e-postkorrespondens. I vissa fall sparas även postadress, födelseår och minnesanteckningar från möten och samtal med individen. ToTH håller denna information konfidentiell. Om externa leverantörer ingår i ToTH’s leverans till klienten – till exempel om klienten vill genomföra personliga tester hos tredje part – kan klientens personuppgifter, såsom namn och e-postadress, lämnas till tredje part vars roll är personuppgiftsbiträde.

Som kund gäller detta

ToTH sparar nödvändiga kontakt- och faktureringsuppgifter på den betalande kunden, vilken kan vara en juridisk enhet eller en person, så att ToTH kan fakturera arbetet. ToTH sparar även kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress, korrespondens och minnesanteckningar på och med de personer som ToTH har kontakt med i samband med förfrågningar och potentiella framtida eller pågående leveranser. Om ett år har förflutit med utebliven interaktion mellan ToTH och kunden raderar ToTH all personlig data kopplad till kunden och dess kontakter hos kunden. Önskar en kontakt hos kunden få sin data raderad tidigare tar ToTH bort den kontakten omgående, under förutsättning att det inte finns någon pågående leverans eller utestående fakturabetalning till ToTH som kontakten är kopplad till.

När klienten och kunden samma person

Om klienten och kunden är samma person kommer den personliga data som är kopplad till själva leveransen mellan ToTH och kunden/klienten att raderas högst en månad efter avslutad leverans. Här avses till exempel minnesanteckningar och korrespondens kopplad till uppdraget. Kontakt- och fakturerings- eller betalningsuppgifter sparas i enlighet med ”Som kund gäller detta” i upp till ett år.

Välkommen att e-posta dina frågor om vår GDPR-policy till gdpr@topofthehill.se

Tillbaka till Start