Karriärcoaching

Cecilia Linhart på Top of The Hill är expert på karriärcoaching kopplat till näringslivet och rekrytering. Stolt erbjuds följande program under Karriärcoaching:

FLOW™ Karriärcoaching vs ATTRACT™ Outplacement

Skillnaden mellan FLOW™ Karriärcoaching och ATTRACT™ Outplacement ligger i vart vi lägger fokuset i programmet, samt huruvida klienten arbetar kvar eller står mellan jobb.

I ATTRACT™ Outplacement ligger fokus på att hjälpa klienten (dig) att se vilka roller hen (du) kan söka och hur hen (du) kan presentera dig på ett attraktivt sätt. Vi inleder med att se på klientens (dina) kunskaper och talanger för att sen djupa mer i strategin för hur hen (du) tar sig (dig) framgångsrikt till nästa jobb.

👉 ATTRACT™ Outplacement riktar sig till personer som står mellan jobb. Vi fokuserar på framgångsrikt jobbsök.

I FLOW™ Karriärcoaching ligger fokus på att hitta arbetsglädje genom klientens (ditt) bästa jag. Här djupar vi mer i klientens (dina) talanger, drivkrafter och egenskaper för att få svar på i vilka roller och miljöer klienten (du) kan bidra och trivas som bäst.

👉 FLOW™ Karriärcoaching riktar sig vanligtvis, men inte endast, till personer som har jobb och önskar komma vidare eller utvecklas i sin karriär.