Karriärcoaching

Stolt erbjuds följande program under Karriärcoaching:

FLOW™ Karriärcoaching vs ATTRACT™ Outplacement

Skillnaden mellan FLOW™ Karriärcoaching och ATTRACT™ Outplacement ligger i vart vi lägger fokus i programmet, samt huruvida klienten arbetar kvar eller står mellan jobb.

I ATTRACT™ Outplacement ligger fokus på att hjälpa klienten att framgångsrikt ta sig till nytt jobb/uppdrag – från att välja rätt slags jobb/uppdrag till att presentera sig på ett attraktivt sätt som tar klienten dit han/hon helst vill.

👉 ATTRACT™ Outplacement riktar sig till personer som står mellan jobb. Vi fokuserar på framgångsrikt jobbsök, eller stöd vid uppstart av egen verksamhet.

I FLOW™ Karriärcoaching ligger fokus på att hitta arbetsglädje genom klientens bästa jag. Här djupar vi mer i klientens talanger, drivkrafter och egenskaper för att få svar på i vilka roller och miljöer klienten kan bidra och trivas som bäst.

👉 FLOW™ Karriärcoaching riktar sig till dig som vill komma vidare på något sätt i din karriär; t.ex ta nästa steg, göra en sidoförflyttning eller ett karriärbyte.