Karriärcoaching

På Top of The Hill är vi experter på karriärcoaching kopplat till näringslivet och rekrytering. Vi erbjuder stolt följande program under Karriärcoaching:

ATTRACT™ Outplacement vs FLOW™ Karriärcoaching

Likheterna är flera mellan ATTRACT™ Outplacement och FLOW™ Karriärcoaching, men det ligger en skillnad i vart vi lägger fokus samt huruvida du arbetar kvar eller står mellan jobb.

I ATTRACT™ Outplacement ligger fokus på att hjälpa dig att se vilka roller du kan söka och hur du kan presentera dig på ett attraktivt sätt. Vi inleder med att se på dina kunskaper och talanger för att sen djupa mer i strategin för hur du tar dig framgångsrikt till nästa jobb. ATTRACT™ Outplacement riktar sig till dig/er som står mellan jobb.

I FLOW™ Karriärcoaching ligger fokus på att hitta arbetsglädje genom ditt bästa jag. Här djupar vi mer i dina talanger, drivkrafter och egenskaper för att få svar på i vilka roller och miljöer du kan bidra och trivas som bäst.