När du känner till dina grundvärderingar har du ett ypperligt verktyg för att ta reda på:

 • hur du vill ha det omkring dig för att du ska trivas, och

 • varför du reagerar som du gör i olika situationer.

Det finns många olika värderingar, varav vi har flera inom oss. De har dock olika grad av påverkan på oss. Vissa är viktigare än andra. De allra viktigaste kallar vi för våra grundvärderingar och det är dem vi vill ta reda på med hjälp av de övningar som beskrivs här. Men innan vi ger oss i kast med övningarna kommer här ett exempel på hur värderingar kan styra människors beteenden, på olika sätt i samma situation.

Exempel:

Om du till exempel värderar ärlighet högt kan du komma att argumentera för transparens i en prissättningsfråga. Du kan till och med bli lite upprörd när Kollega A vill lägga in, eller behålla, dolda avgifter. Detta märks genom att du då argumenterar extra starkt för din åsikt om transparens i prissättningen.En hand med en prislapp i

Din motpart – Kollega A – har andra värderingar som står högre i rang och förstår därför inte problemet med dolda avgifter. Kollega A kanske värdesätter enkelhet högre, varpå Kollega A argumenterar för att en inbakad avgift gör det enkelt för kunden, som får ett pris enligt allt-i-ett.

Kollega B – en tredje deltagare i diskussionen – har lärt sig att ärlighet är viktigt liksom att företagets intjänade resultat är viktigt, och eftersom de dolda avgifterna inte är förbjudna är Kollega B vilsen i vad hen egentligen tycker i frågan. Prissättning med transparens, eller enkelhet, för kunden?? Ja, Kollega B kan vela lite hit och dit och kanske ge intryck av att ”vända kappan efter vinden” i just den här frågan.

Nu till övningarna >> Sätt ord på dina värderingar!

Du har värderingarna inom dig. Det borde vara enkelt att bara skriva ner dem. Men det är det sällan. Att göra värderingsövningar underlättar. Här beskrivs fyra övningar som du kan göra själv, eller tillsammans med t.ex. en coach:

 1. Musikövningen
 2. Värderingsord
 3. Bojen
 4. Fråga dig själv
1. Musikövningen
 1. Mobiltelefon med hörlurar och blockTänk på en sång eller musik som du gillar. Det ska verkligen vara musik som är din favorit, det händer något med dig när du lyssnar på den. (Har du fler favoriter? Skriv ner alla i så fall. Precis de som faller dig in.)
 2. Sätt dig med papper och penna. Lyssna på musiken och skriv ner varför den här musiken är din favorit. Vad är det med musiken som du gillar? Vad händer med dig? Vilka känslor väcker den? Vilka är nyckelorden? T.ex. ”den är lugn, jag blir glad, rörd, känner mig stark – oövervinnerlig, den är vacker, vi spelar den på varje födelsedag sen jag var barn, eller det måste vara Elvis, ingen kopia”.
 3. När musiken tystnat kan du titta på det du skrivit ner och vaska fram värdeord – det har nu inte med musiken att göra längre, utan det som är viktigt i livet för dig. En del ord kan översättas direkt till värdeord, t.ex. lugn och glädje, medan t.ex. rörd kan stå för vikten av känslor. Födelsedagslåten kanske står för tradition eller något annat och Elvis för äkthet (ingen kopia).

Om du gör övningen med flera musikstycken kommer du märka att en del värdeord bekräftas igen och andra läggs till.

>> Tips! Har du svårt att hitta lämplig musik/artist – pröva istället med t.ex. favoritfilm, bok eller konstverk och ställ samma frågor som i punkt 2.

Det fiffiga med att använda musik (eller andra kreativa alster) är att du kopplar bort ditt logiska tänkande och ger dig hän att känna in vad som ger dig glädje. Och det är det du vill åt, för att förstå dina äkta värderingar som får dig att må bra.

2. Värderingsord

Ett klassiskt sätt att ta reda på sina värderingar är att helt enkelt lista värderingsorden framför sig och därifrån sortera dem på följande sätt:

 1. Börja med att markera eller välj ut alla värderingsord som du känner är viktiga för dig.
 2. Sortera därefter de utvalda värderingarna genom att först välja ut de tio viktigaste.
 3. Välj därifrån ut de fem viktigaste.
 4. Välj slutligen ut de tre allra viktigaste.

Klicka här för att få listan på värderingsorden. De har ingen copyright utan du är välkommen att använda dem som du önskar. (Klicka här för att få värderingsorden på ENGELSKA.)

>> Tips! Enklast är att skriva ut en kortlek med alla värderingsorden. Då blir det riktigt enkelt att sortera och flytta runt korten såsom du känner.  

3. Bojen

En skiss på en boj med kedja och bojsten där bojen representerar beteendet, kedjan attityden och bojstenen värderingen.Bojen är en metafor som illustrerar att dina värderingar ligger djupt förankrade inom dig, osynliga för omvärlden, liksom bojstenen på havets botten.

Kedjan, som fäster bojen i bojstenen, motsvarar dina attityder till hur du ser på saker och ting. Kedjan är också osynlig, men den ligger närmare vattenytan och är därför nästan synlig för andra. Attityden kan liksom kännas i luften ibland.

Bojen ligger däremot över ytan. Den motsvarar ditt beteende som ju också syns för människor runt omkring dig.

Du kan använda dig av bojen-metaforen ”baklänges” för att ta reda på dina värderingar, genom att se på ditt beteende/agerande i olika situationer. Enklast är att se på situationer som gör dig upprörd och ställa dig frågorna:

 • Vad var det som gjorde att jag blev upprörd?
 • Varför gör detta mig upprörd? (Attityden: din åsikt eller uppfattning om något)
 • Vad är det för värdering som gör att jag tycker att det borde vara just så?

>> Tips! Tänk dig att värderingen är substantivet, attityden är adjektivet och beteendet är verbet.

4. Fråga dig själv

Ett alternativ kan vara fråga dig själv frågor som dessa:

 • Vilken sorts människa vill jag vara?
 • Vad vill jag stå för här i livet?
 • Vad är betydelsefullt för mig?
 • Vad är meningsfullt för mig?

Kanske får du dina värderingar direkt i svaren på dessa frågor. Kanske får du, liksom i musikövningen, vaska fram värderingarna från dina svar.

Tolka dina värderingar

Till själva värderingen kommer din tolkning av ordet. Den är högintressant för dig, eftersom det är i din tolkning du har nyckeln till verktyget som du kan använda vid – för dig – viktiga beslut.

Kontrollera din värdering >> äkta eller inlärd?

När du har satt ord på dina värderingar kan du behöva strukturera dem i kategori 1 = äkta, och 2 = inlärda. Ett trick för att ta reda vilken kategori värderingen hör hemma i är att känna efter hur den känns.

När du tänker på en äkta värdering blir du GLAD och känner välbehag. Lite som den japanska KonKari-metoden som går ut på att bara spara klädesplagg och prylar som gör en glad.

En inlärd värdering ger inte samma lustfyllda känsla, den kan kännas neutral eller plikttrogen.

>> Tips! Skriv värderingen på ett papper, lägg den på golvet och ställ dig på den. Hur känns det? Detta att faktiskt ställa sig PÅ värderingen har mer effekt vad man kanske kan tro.

Har du andra tips på övningar för att ta reda på sina värderingar? Eller har du testat någon av dessa övningar? Dela gärna med dig och tipsa i kommentarsfältet.

Läs även: Om värderingar, del 1: Värdet av att veta sina värderingar

Cecilia Linhart på Top of The Hill