– ”Vad är ditt bidrag?” frågar jag. Svaren jag får börjar oftast med jag jobbar med…, jag kan… eller jag är xx (titeln). Men inget av detta svarar på frågan ”Vad är ditt bidrag?”. Och det är synd, för det är bidraget jag är mest nyfiken på.

Här avser bidraget vad du bidrar med som anställd eller konsult på ett arbete. Alltså vad innebär resultatet av ditt arbete för din arbetsgivare? Däri ligger svaret på vad ditt bidrag är. När du vet vad du kan bidra med kan du också börja tänka framåt och berätta om vad du kan (tänkas) åstadkomma på en ny arbetsplats. Det är väldans intressant samtalsämne i en intervju! Och i ett personligt brev, som faktiskt inte alls ska handla om dig som person, utan om vad du tänker dig att du kan bidra med, alltså åstadkomma, i den aktuella rollen.

Rubriken kanske är i häftigaste laget, men faktum är att det är betydligt mer intressant att få höra om dina tankar kring vad du kan åstadkomma i en roll än bara vad du har gjort tidigare. Med stor sannolikhet kommer du få rättfärdiga din kompetens med att du har det som krävs för att kunna åstadkomma det där du har målat upp – därmed kommer du få berätta om vad du har gjort tidigare också.

Fundera först!

Många upplever det som svårt att svara på vad ens bidrag är, vid första försöket. Det är inte konstigt. Helt naturligt har vi fokus på vår uppgift, snarare än på vad resultatet av vårt arbete innebär för arbetsgivaren. Men för arbetsgivaren är det just det som är viktigt!

Så för att öka chansen att landa rakt in i hjärtat på det som är viktigt för arbetsgivaren, kan det vara smart att fundera ut i förväg på vad ens bidrag är:

👉 Vad innebär resultatet av ditt arbete för din arbetsgivare? Däri ligger svaret på vad ditt bidrag är!

💡 Tips! Om det känns svårt att formulera ditt bidrag, kan du vända på frågan och fundera på vad som skulle hända om du gjorde jobbet riktigt dåligt (eller inte alls)? Då blir det med ens tydligare vad effekten av ditt arbete innebär!

Några exempel på vad ”mitt bidrag” kan vara är:

  • Jag bidrar med ökade intäkter till vårt företag. Det gör jag genom att utveckla samarbeten med våra kunder.
  • Jag bidrar till att våra kunder kan tjäna mer. Det gör jag genom att skapa välanpassade systemlösningar till dem.
  • Jag frigör tid åt vår VD så att hen kan fokusera på …
  • Jag bidrar till effektiva team. Det gör jag genom att utveckla medarbetare individuellt och i team, så att de i sin tur kan bidra med sin fulla potential.
  • Jag bidrar till bättre vinst. Det gör jag på kostnadssidan genom att förhandla fram fördelaktiga inköpsavtal.

När du kan svara på frågan vad ditt bidrag är blir jag nyfiken på att få höra mer. Bra! Det öppnar upp för en kreativ dialog, vilket är precis det du vill ha om du söker jobb.

Lycka till!