En one-size-fits-all-lösning på hur du ska vinna drömjobbet i en rekryteringsprocess – finns det? Nej, men det finns en viktig ”winning factor” som jag kommer att dela med mig av här. Jag kan inte garantera att du får jobbet, men jag kan lova att du ökar dina chanser betydligt.

De flesta utannonserade rekryteringsprocesser följer ett antal steg vilka kan liknas vid trappsteg som du successivt behöver ta dig uppför. Där finns tre viktiga steg som du lätt kan påverka utfallet av genom att välja din approach:

  1. Urval ”på pappret” (CV, LinkedIn och brev)
  2. Urval” IRL” (in real life = intervjuer)
  3. Referenstagning

Din utmaning är att ta dig igenom eller förbi varje trappsteg upp till toppen, där erbjudandet om tjänsten väntar. För att ta dig dit behöver du förmedla en positiv känsla av trygghet och förväntan över att få in dig i teamet till de som är inblandade i rekryteringsprocessen. Så, då är frågan, hur gör du det? Hur skapar du en önskvärd känsla hos en annan människa?

Ett framgångsrikt sätt är att vända på perspektivet och sätta sig in i den andres situation för att sen välja sitt agerande utifrån detta. När det gäller rekryteringar finns det alltid en anledning till att, företaget, staten, kommunen, organisationen – rekryterar. Organisationen behöver hjälp med något och i den aktuella rollen har den anställde (du) ett ansvar att leverera något slags resultat.

Visst vore det enkelt om det nu bara räckte med att du berättar vem du är, vad du kan och att det vore så roligt att få jobba hos dem? Tyvärr brukar inte det räcka för att skapa den där goda känslan av trygghet och förväntan som du vill lämna läsaren och intervjuaren med.

För att öka dina chanser bör du istället uttrycka dig i termer av vad du kan tillföra för företaget genom den aktuella rollen. Självklart kan du inte hitta på en massa här, men när du uttrycker hur du kan bidra och vilka av dina kompetenser som du kommer ha nytta utav styrker du indirekt många av dina kunskaper, erfarenheter och ditt sätt att tänka.

Trappsteg 1:  Urval ”på pappret”

I första steget gäller det att skapa nyfikenhet redan på pappret. CV och brev har endast i uppgift att skapa intresse hos läsaren att vilja träffa dig. Du får från några sekunder upp till någon minut på dig att skapa intresse hos läsaren. Därför måste du skriva det viktigaste – utifrån läsarens perspektiv! – först och det är: Vilket resultat kan du bidra med?

Trappsteg 2: Urval IRL

Redan vid första intervjun är CV och brev nästan passé. Nu ligger fokus på dig som person istället. Den du träffar, vanligtvis rekryteringskonsult eller rekryterande chef, ställer troligtvis massor med frågor men i grunden undrar intervjuaren framför allt:

Vilket resultat kan du bidra med? Givetvis är de nyfikna på om du är en trevlig person med schysta värderingar, hur du arbetar och om du har rätt motivation och drivkrafter för tjänsten. Men svaren på dessa frågor utmynnar i om du har potential att lyckas i rollen hos dem, och om du har det så utvärderar de hur väl de tror att du kommer att lyckas, det vill säga: Vilket resultat kan du möjligen bidra med?

Ett komplett svar på denna till synes enkla fråga ger intervjuaren högintressant information om dig för den aktuella rollen. Alltså behöver du ställa dig den frågan själv, både inför att du skriver din ansökan och inför att du ska träffa rekryteringskonsult eller chef på intervju. Eftersom frågan är så viktig föreslår jag att du ställer dig den fem gånger, men med betoning på olika ord:

  • Vilket resultat kan du bidra med? (av allt som ska göras, vad kommer du ägna dig åt?)
  • Vilket resultat kan du bidra med? (specificera så gott du kan)
  • Vilket resultat kan du bidra med? (vad har du för erfarenheter som kommer väl till pass?)
  • Vilket resultat kan du bidra med? (vilka personliga egenskaper har du som hjälper dig att nå resultatet?)
  • Vilket resultat kan du bidra med? (vad är ditt bidrag till det stora resultatet, vilket avtryck gör du i teamet?)

Slutligen ställer du dig själv frågan: Vilket resultat vill du bidra med?

Kanske vet du inte vilket resultat du vill bidra med. Skriv då ner dina frågor som du behöver ha svar på för att kunna svara på den frågan själv. Ta med dessa frågor till intervjun och ställ dem. De är viktiga för att ni båda ska kunna göra en vettig bedömning om ni är rätt för varandra. Allt som oftast skapar dessa frågor intressanta dialoger där din kompetens bekräftas ytterligare vilket ökar chansen att intervjuaren får en god känsla i mötet med dig. Ert mindset cirkulerar kring hur du kan bidra i rollen, snarare än om du kan bidra – ett klassiskt säljknep som ofta funkar bra i rekryteringssammanhang.

Trappsteg 3: Referenstagning

Vad referenter säger om dig ligger utanför din kontroll. Kom därför ihåg att alla du arbetar med kan bli dina referenser i framtiden. Var rädd om dem! Primärt vill den som tar dina referenser få den positiva känslan av dig som person bekräftad av andra som har jobbat med dig tidigare.

Så, the winning factor är att vända på perspektivet och tänka utifrån och in genom att svara på frågan: Vilket resultat kan jag bidra med i den här rollen? Med det perspektivet och mindsetet ökar du sannolikheten att skapa nyfikenhet om dig redan ”på pappret”. Det borgar också för värdefulla samtal med intervjuaren IRL varpå chansen ökar att de du möter får en positiv känsla av trygghet och förväntan på att få in dig i teamet.

Lycka till!

Skrivet av Cecilia Linhart

Hon har läst tusentals CV:n, intervjuat närmare tusen personer i chefsledet och har god kunskap om vad många rekryterande chefer vanligtvis uppskattar i möten med potentiella kandidater. 

Inlägget är skrivet i första upplaga hösten 2016 och redigerat i augusti 2019.