Dags att gå på intervju? Grattis! Då vill du säkerligen göra ett gott intryck, oavsett du vill ha rollen eller inte. Ja, är det din drömroll vill du självklart göra gott intryck. Men även om det inte är drömrollen har du allt att vinna på att göra ett gott intryck, det ger nämligen ett positivt avtryck som i sin tur boostar ditt personliga varumärke vilket kan vara nog så viktigt den dagen du ska prata om drömrollen. Dessutom är det alltid roligare att tacka nej, än att få ett nej.

Så hur förbereder du dig inför en intervju, utan att egentligen veta hur upplägget ser ut och vilka frågor du kommer att få? Det handlar det här inlägget om.

 Innehåll:
 1. Inför intervju (”intervju-prepp”)
 2. Under intervju
 3. Tips & att tänka på
1. Inför intervju: ”intervju-prepp”

Även om du inte vet exakt hur upplägget kommer att se ut under intervjun, eller vilka frågor du kommer att få, vet du vad syftet är. Syftet är att ta reda på om du kan och om du vill göra jobbet. I ”kan” ligger potentialen att kunna, dvs en del kan du redan och därtill ska du känna att du kan lära dig resten.

👉 Kom ihåg syftet med intervjun: Kan du & Vill du?

Nu när du vet syftet kan du ringa in vilka områden som samtalet kommer att röra sig kring. Dessa är:

 • Kunskaper
 • Egenskaper
 • Driv/motivation
 • Matchning

A. Gör en mindmap inför intervjun, för just den aktuella rollen

Ett enkelt sätt att förbereda sig på är att göra en mindmap. Tänk dig in i den aktuella rollen och fundera på vad du har med dig som är extra intressant för just precis den här rollen. Gör din mindmap enligt skissen:

Kunskaper

 • Vilka kunskaper och erfarenheter har du som är värdefulla för just den här tjänsten?
 • Fundera ut några konkreta exempel som belyser värdefulla erfarenheter för just den här tjänsten.

Egenskaper

 • Vilka av dina starka egenskaper stämmer bäst överens med den aktuella tjänsten?
 • Vilka egenskaper stämmer inte alls med tjänsten?
 • Tumregel:
  • 3-5 starka egenskaper.
  • 1-2 svaga egenskaper, eller utvecklingsområden kopplade till dig som person (dvs personlig utveckling, inte ditt behov av utbildning).
 • Förbered dig på att kunna ge några konkreta exempel som belyser hur de olika egenskaperna tar sig i uttryck på dig.

Driv/Motivation

 • Här skriver du ner vad som gör att du lockas av just den här tjänsten på just det här företaget.
 • Tumregel:
  • Berätta först vad du gillar med tjänsten.
  • Berätta sen vad du gillar med företaget.
  • Avstå kanske från att lyfta fram att det är så skönt att företaget ligger nära ditt hem…

Matchning

 • Tänk dig att du är i tjänsten och fundera på vad du vill åstadkomma i den. Vilka frågor uppstår då? Eller tänk dig att du har fem olika erbjudanden att ta ställning till, vad vill du veta om den här tjänsten för att bedöma hur du kan och vill ta dig an uppdraget?
 • Frågorna ska vara kopplade till uppdraget och företaget. Villkor och detaljer tar du senare.
 • I detta läge tar du med dina frågor som du behöver få svar på för att du ska kunna ta beslut på om du fortfarande tycker att tjänsten är rätt och intressant för dig.

👉 Dina frågor säger mycket om din kompetens, så se till att alltid ha med dig frågor till intervjun.

I nästa steg läser du på om företaget. Efter det kan du komplettera med dina nya frågor som uppstår.

 B. Läs på om företaget:
  1. Gå till hemsidan och läs på. Vad är företagets uppdrag, kärnvärden och milstolpar?
  2. Vad bidrar du med i företagets uppdrag, i den aktuella rollen? Vilka frågor kommer upp? Notera dem.
  3. Hur går det för företaget? Det kan du kontrollera på t.ex. allabolag.se.
  4. Komplettera ev. med frågor som du kommer på, när du läser om företaget.

 2. Under intervju

Först några snabba…

 • ALLMÄNT HYFS: Kom i tid, res dig upp och ta i hand, le, skapa kontakt (småprata). Hellre överklädd än underklädd. Tuggummi, snus.
 • MINDSET: Tänk dig själv i rollen. Intervjun handlar om det. (Inte så mkt om dåtiden som man kan tro.)
 • TYDLIGHET: Svara rakt på frågor. Ge konkreta exempel från verkligheten när det efterfrågas. Gör det gärna även på eget initiativ. Håll tråden i samtalet. Svara positivt, dissa negationer helt.
 • INTRESSE: Ställ motfrågor.
 • KROPPSSPRÅK: Luta dig framåt, ”öppna upp” (armar o händer ej korsade).

sen lite mer textinfo:

Mindset

Ha ditt mindset på: ”Vad kul, nu ska jag ta reda på hur, och med vad, jag kan bidra i den här rollen. Sen ska jag ta beslut på om det (fortfarande) känns lockande. Oavsett, så vill jag göra ett bra avtryck.”

HUR (du säger något) är ibland viktigare än VAD (du säger)

Hur du säger något kan vara viktigare än exakt vad du säger. Ditt kroppsspråk i kombination med din röst och ditt tonläge säger mer tillsammans än orden som kommer ur din mun. Lyssnaren blir bäst övertygad om din goda intention när ord, kroppsspråk och röstläge stämmer överens. Därför är det effektivt att rent mentalt inta ett mindset som hjälper dig att presentera dig på ett sätt som ger lyssnaren en positiv känsla, du ger ett bra intryck och gör ett bra avtryck.

Vanliga frågor

Det är nästan omöjligt att förbereda sig på alla frågor som kan dyka upp i en intervju. Var istället trygg i att du har svaren inom dig, särskilt när du har förberett dig med din mindmap. Några frågor kommer ofta och det är smart vara förberedd på dem, särskilt som man som kandidat ibland trasslar in sig i svaren på dem… De följer här:

➡ Vilka svaga sidor har du? Kan du berätta lite om dina svagheter? Vilka är dina utvecklingssidor?

Den här frågan måste du kunna ge svar på, annars anses du ha dålig självinsikt.

Kommer du inte på någon svag sida kan du alltid vända någon av dina starka sidor till en svag;

 • den uthålliga kan t.ex. bli för envis eller uthållig och köra på lite för länge
 • den noggranna kan bli för detaljerad och ibland fastna i en detalj lite för länge
 • den drivande kan ibland missa att få med sig andra

➡ Varför har du slutat? (Eller varför vill du sluta från nuvarande tjänst?) Denna fråga kan även komma på äldre tjänster i form av: Varför valde du att sluta från X-tjänsten?

Ditt svar ska vara kort och koncist. Rent tidsmässigt vill du att fokuset i intervjun ligger på hur du ska lyckas i den aktuella rollen. Därför bör du svara kort på frågan, för att sen föra tillbaka fokuset i samtalet till nuet och framtiden.

➡ Vad gör du om fem-tio år? Hur vill du fortsätta utvecklas i karriären?

Den här frågan kommer inte alltid, men det kan vara bra att känna till att när den gör det kommer ditt svar att vägas in i hur väl den aktuella rollen stämmer in på hur du vill utvecklas framöver.

➡ Varför ska vi anställa just dig?

Påminn om vad du kan och vill bidra med i rollen. Kom ihåg att det du säger ska kännas i ditt kroppsspråk och tonläge också. Var samtidigt ödmjuk i ditt svar; tryck endast på vad du kan bidra med och undvik säga att du är ”den bästa de kan få” och dylika svar (du har ingen aning om vilka som är med i processen och vem de bedömer som bäst, vill du vara kvar i processen gör du bäst i att ge intervjuaren rätten att få bedöma det).

➡ Brainteasers

Brainteasers är oväntade, ibland nästan konstiga frågor. De är verkligen helt omöjliga att förutse. Tanken med dem kan vara att lyssna in ditt analytiska tänkande, eller bara få höra hur du tänker. Behåll lugnet, tänk till hur du vill svara och gör det. Exempel på en brainteaser-fråga är ”Om du var ett köksredskap, vilket skulle du vara och varför?”

➡ Är du inne i andra rekryteringsprocesser nu? Hur ser du på den här rollen i relation till dem?

Frågan kommer framför allt för att man vill veta var man har dig i den här processen.

Det är naturligt att du är inne i flera processer om du är aktivt jobbsökande. Det är attraktivt om du har kommit en bit in i andra processer också, men man vill få känslan av att den här rollen är den du vill ha helst, eller att den är lika lockande som en annan i vars process du är med.

➡ Vad har du för löneanspråk? eller Vad har du för lön (idag)?

Bestäm dig för var ditt löneanspråk ligger enligt: min lägsta nivå och mitt föredragna intervall.

Ditt anspråk ska vara i linje med ditt värde på marknaden. Du kan ta reda på ditt marknadsvärde genom att se på din senaste lön i kombination med lönestatistik för de roller du söker dig till. Många fackförbund redovisar lönestatistik. Våga fråga rekryteringskonsulter också. De har massor med kunskap om aktuella lönenivåer för de roller de rekryterar till.

👉 Var beredd! Frågan om löneanspråk kan komma före intervju.

Då vill rekryteraren försäkra sig om att du ligger inom givet intervall, så att de inte lägger tid på dig i onödan. Notera att det är ovanligt att ett företag höjer ett satt löneintervall (nämnvärt) på grund av en enskild kandidats önskemål. Om du är för dyr bör du därför artigt tacka nej till att gå vidare i processen. Då är rollen troligen på fel nivå för dig.

➡ Är det något du vill tillägga?

Den här frågan kommer ofta på slutet, där rekryteraren/intervjuaren vill ge dig chansen att tillägga något som du vill få med i intervjun, men som ni kanske inte har talat om ännu. Även om ni har talat om allt redan, så är detta ett gyllene tillfälle att nyttja där du kan göra ditt sista tillägg till avtryck i mötet.

👊 Nyttja därför chansen att tillägga, eller påminna (upprepa) om, din förträfflighet för rollen i form av vad du kan bidra med och med vilken härlig energi du kan och vill göra detta.

3. Tips & att tänka på

 • Förbered dig inför intervjun.
 • Ta alltid med dig frågor till intervjun. De säger ofta mer om din kompetens än dina svar på deras frågor.
 • Klä dig för rollen, hellre överklädd än underklädd. Välj samtidigt bekväma kläder, det gör dig bekväm. Unna dig det! Fråga rekryteraren om du ska träffa chefen på företaget och känner dig osäker på klädkoden.
 • Håll fokus i intervjun på nutid och vad du kan bidra med i den här rollen. På frågor om dåtid, och framför allt negativa sådan, bör du svara kort och direkt för att sen förflytta lyssnarens fokus till vad du kan/vill göra i den här rollen.
 • Håll också fokus på det positiva. Tala positivt om dina tidigare chefer och roller. Du behöver inte ljuga, men du kan välja att bara nämna det positiva.
 • Visa ditt bästa jag. När du nu lägger tid på att ses kan du bjuda på ditt bästa jag, även om rollen känns tveksam för dig. Det är oftast ändå roligare att tacka nej, än att få nej.
 • Svara rakt på frågor. Hellre kort och rakt på, än långt och svamlande.
 • Ge konkreta exempel när intervjuaren ber om det. Ett konkret exempel ska vara från verkligheten och – precis – konkret. Lyssnaren ska känna att hen förstår vad som hände och vad du gjorde just då, i det exemplet. (alltså undvik ”då brukar jag…”)
 • Övning ger färdighet. Öva dina svar på främst två frågor: Varför har du slutat? och Vilka löneanspråk har du?
 • Var i tid, cirka 5-10 min innan är lämpligt. Hör av dig bums om du inser att du blir sen, även om det bara är 3 min sent.
 • Glapp i CV’t? Var ärlig och förklara vad du lärde dig under den tiden du var borta, om möjligt så flika in med hur det kommer gynna dig i jobbet du ansöker till.