Strävan att bli bättre och att få det bättre sitter i våra gener. Den har hjälpt oss att utveckla det moderna samhället vi lever i idag. Vårt behov av ständig utveckling beskrivs också i citaten:

  • Den som slutar bli bättre slutar vara bra.
  • Den som slutar utvecklas börjar avvecklas.
  • Du är aldrig bättre än din senaste prestation/möte/leverans/etc.

Extra jobbigt blir detta för perfektionister, men även vi andra – vi som nöjer oss med good enough emellanåt – kan känna att det där behovet av att ständigt utvecklas kan få en att undra: när fasen ska jag få vara nöjd? Och det är en högst rimlig fråga! Att njuta av vår framgång är också viktigt för vårt välmående, precis som känslan av att hela tiden utvecklas och bli bättre är viktig.

Sicken balansgång i motstridigheten! Å ena sidan sträva framåt och bli bättre, å andra sidan luta sig tillbaka och njuta. Hur göra, hur förhålla sig?

Balans är nyckelordet.
Hur ser min balans ut mellan att skapa det jag vill ha vs att förhålla mig till det som är?

Svaret på frågan har var och en inom sig. Kroppen är bästa verktyg (och facit!) att lyssna till om du har hittat din balans. Kännedom om ens grundläggande värderingar, personliga målsättningar och glädjeämnen är viktiga vägvisare i denna balansakt.

Vårt eget förhållningssätt kan vi välja och det är ypperligt att ”jobba med” om vi vill utvecklas. I vårt förhållningssätt ligger en viktig nyckel till vårt välmående. Därför är det så värdefullt att fundera på frågan ovan.

Så vad är pitchen med den här bloggen, kan man fråga sig. Ingen, bara lite tankar om livets utmaningar och motstridigheter som har blivit klädda i ord 🙂 Lycka till i dina strävanden mot nya höjder, kom ihåg att vägen är målet och njut av dina framgångar!