2021-09-20 Redo för utveckling? Välkommen!

Skriv CV som ett proffs

Skriva CV borde vara enkelt: bara rada upp det du gjort,
lägg till din utbildning och kontaktuppgifter – så voila är du klar! I stora drag är det faktiskt så enkelt. Ändå är det en av de
vanligaste frågor jag får i min roll som karriärcoach. Och visst är denna beskrivning starkt förenklad, därför ger jag ett fylligare svar här.

Läs mer