Eagle to heaven

Utvecklas som ledare

Vill du utvecklas som ledare? Blir du utmanad i ditt ledarskap; till exempel av omotiverade anställda, din chef, konflikter eller (för) tuffa mål? Har du en känsla av att du kan leda på ett annat sätt, men vet inte riktigt hur du ska gå tillväga?

Som chef behöver du leda både dig själv och andra. Människan är komplex, och en sammansättning av flera människor blir än mer komplex. Därför är det inte så lätt att implementera en ”one-size-fits-all-lösning” när du utmanas och vill utvecklas som ledare. En mentorcoach ser dig, din situation och dina utmaningar. Med stöd av mentorcoachen får du hjälp att komma till insikter om hur du kan utveckla din egen personliga ledarstil samt kunskap och verktyg om hur du leder både dig själv och dina anställda.

När du är trygg i dig själv och ditt ledarskap – och särskilt i den givna situationen – står du på stadig grund för att framgångsrikt nå mål tillsammans med dina medarbetare. Välmående och glädje kommer på köpet!

Test: EQ-i 2.0 Emotionell Intelligens 

Som tillägg, eller separat övning, kan testet EQ-i 2.0 från Kandidata göras. Testet mäter emotionell intelligens, som har visat sig vara en god indikator på hur framgångsrikt ett ledarskap är.

Bilden visar “EQ-hjulet” med beteenden som mäts i EQ-i 2.0

Till skillnad från IQ-värdet (intelligenskvot) som anses vara medfött, består EQ-värdet av en samling förmågor som är utvecklingsbara. Med resultatet på EQ-i 2.0-testet får klienten hjälp till insikt i vilka förmågor hen kan arbeta med i syfte att utveckla sitt ledarskap. Tillsammans med mentorcoachen skapas anpassade övningar som hjälper klienten att utvecklas.

Programupplägg:  valfritt antal timmar efter behov och enligt överenskommelse, förslagsvis mellan 6-20 timmar.

Exempelvis 10 timmar fördelas enligt:

  • 10 gånger á 1 tim, eller
  • 8 gånger fördelat 4 x 1,5 tim + 4 x 1 tim

Se även: