Vit fjäril på röda blommor

Hållbart självledarskap

Ibland har människan fler beslut och utmaningar att hantera än vad hen klarar av. Hjärnan blir överbelastad och förmågan att ta beslut försämras drastiskt. Stressen slår till. Som skydd avskärmar man sig och ironiskt nog känner sig vissa oerhört fokuserade och produktiva i detta tillstånd. Men tecken som indikerar att individen arbetar under negativ stress är när personen:

  • Glömmer saker, t.ex uppgifter, möten, deadlines.
  • Utstrålar irritation, vanmakt eller otillräcklighet.
  • Tar svåra beslut på för enkla grunder, eller tar inga beslut alls.
  • Har ett humör som svajar; till exempel brusar upp eller börjar gråta.

Obalans och dåligt självledarskap kan leda till mänskligt lidande och långvariga kostsamma sjukskrivningar. Därför är det värdefullt – både för individen och företaget – att bromsa negativ obalans så snart som möjligt. Den kan man göra genom att stärka individens förmåga att förhålla sig lugn och skarptänkt oavsett yttre omständigheter, en förmåga som också kallas för resiliens*.

👉Att utveckla individens resiliens och självledarskap gynnar också gruppen, eftersom den påverkas negativt av en stressad eller obalanserad individs stressbeteenden.

I programmet Hållbart självledarskap får klienten utveckla sitt förhållningssätt och lära sig beteenden som hjälper hen att hantera sin vardag – både på jobbet och privat – så att hen presterar bra och mår bra. Klienten får lära sig att bejaka livsglädjen – vilket också gynnar gruppen som tillsammans kan påverka företagets resultat.

Programupplägg:  valfritt antal timmar efter behov och enligt överenskommelse, förslagsvis mellan 6-20 timmar.

Exempelvis 10 timmar fördelas enligt:

  • 10 gånger á 1 tim, eller
  • 8 gånger fördelat 4 x 1,5 tim + 4 x 1 tim

*Resiliens kommer från engelskans resilience vilket översätts till elasticitet på svenska. Som tillstånd beskrivs resilience bäst som en kombination av ”grundad, lugn, uthållig, tålig” – och det är vad de försvenskade orden  resiliens (substantiv) och resilient (adjektiv) betyder.

Se även: