Coaching

Cecilia på Top of The Hill erbjuder även coaching i ämnen satta av klienten själv. Leveransen utgörs primärt av “ren samtalscoaching” vilket innebär att genom frågeställningar hjälpa en klient att själv komma till insikter som främjar klientens förståelse för sig själv och sin utveckling.

Utan egen agenda eller färdiga svar är Cecilia som coach helt närvarande i mötet och lyssnar ytterst lyhört på klienten, varpå frågor ställs anpassade till den pågående processen. Övningar i form av perspektiv och förflyttningar i rummet, visualiseringar, papper-och-penna-övningar eller kortlek kan förekomma. Cecilia håller strukturen i samtalet och zoomar in fokus på “det viktiga” i syfte att hjälpa klienten att komma framåt i/mot sitt mål. 

Upplägg, programalternativ:

  • Timmar enligt överenskommelse 

Vad behöver ni? Hör av er till mig så kan vi tala om coaching kan vara en värdeskapande lösning för er.

Se även: