Stöttning av chef i utmanande position

Ibland är det extra tufft att vara chef. Då är det värdefullt att ha ett eget bollplank och stöd. En person som kan lyssna, coacha och vägleda. Ett professionellt stöd som finns till hands och utgör en trygg bas för chefen när det är tufft och utmanande. Med fokus på balans och resultat.

Detta kallar vi rätt och slätt för Chefsstöd, eller Stöttning av chef i utmanande position.

Programupplägg:  valfritt antal timmar efter behov och enligt överenskommelse, förslagsvis fasta tider med återkommande jämn frekvens vecko- eller månadsvis.

Se även: