Ledarutveckling

Block med text: Never stop working with yourself!Under Ledarutveckling erbjuder Top of The Hill mentorcoaching. En mentorcoach möter dig där du är, “tar dig i handen” och delar med sig av kunskap, coachar samt vägleder dig i din resa mot utveckling.

Mentorcoachen har kunskap om framgångsrikt och hållbart ledarskap. Läs mer om programmen: