Rekrytering, Second Opinion & Tester

Rekrytering

K2 Search Building winning teams_logo

Tillsammans med K2 Search rekryterar jag seniora chefer och specialister. Cecilia Linhart med K2-hatten på

Hos K2 Search når du mig på email: cecilia.linhart@k2search.se

Välj att jobba med mig när ni är extra måna om arbetsgivarvarumärket. Jag kör ett till två uppdrag åt gången så att jag kan ge er fullt engagemang och fokus – precis såsom jag älskar att få jobba med rekrytering. Kandidaterna blir väl bemötta och omhändertagna oavsett de får jobbet eller inte. 

Främst rekryterar jag chefer inom näringslivet; varav en hel del – men inte endast – inom IT, telekom och media samt rollerna VD, AO-chef och HR.

Second Opinion & Tester

Som fristående konsult erbjuder jag genom Top of The Hill oberoende bedömningar av kandidaters förutsättningar för att kunna axla en tilltänkt roll.

Tack vare min kombination som coach och rekryterare har jag god vana av att bedöma en människas potential jämte företagets faktiska resursbehov.

Pris för Second Opinion ges vid förfrågan.

Tester som erbjuds av Cecilia Linhart på Top of The Hill:

  • Kapacitet: Logiks (Cubiks) | Matrigma (Assessio) | BasIQ (Assessio) | BKT – Bedömning av kritiskt tänkande (Assessio)
  • Personliga egenskaper: PAPI3 (Cubiks) | EQ-i-2.0 (Kandidata/MHS) | 16PF (Assessio)

Kravspecifikation inför rekrytering

En lyckad rekrytering startar med en genomtänkt kravspecifikation för rollen. Som fristående konsult, erfaren rekryterare och coach hjälper jag företag att utforma en kravspecifikation som håller hela vägen. Det innebär att ni kan göra en effektiv rekryteringsprocess med ökad chans att ni väljer “rätt” kandidat baserat på vilket syfte och önskat resultat som ni önskar uppnå med nya kollegan på plats.

Pris för Kravspecifikation ges vid förfrågan.