Man over city

ATTRACT™ Outplacement

Det är lätt att sitta i “bedömarstolen”. Helt annorlunda att vara kandidat och sitta i besöksstolen. Jag hjälper dig – som är mest van vid att bedöma kandidater – att hitta och presentera ditt bästa jag i besöksstolen.

👉Intresserad av ATTRACT™ Outplacement för grupper? Hör av dig för mer info om det!

Rätt nyttjad kan tiden mellan jobb bli en välbehövlig paus med möjlighet att fundera på hur ens driv, motivation och förmågor bäst kommer till användning. Det som var kul för några år sedan behöver inte vara det längre. Vi mår alla bra av att då och då göra bokslut med oss själva för att därifrån sätta nya mål som lockar. För vissa ligger fokus i att hitta nästa lockande utmaning inom ens bransch eller yrkesroll, för andra att hitta något helt nytt att bita tag i. Oavsett vari ens fokus ligger har vi alla glädje av att få stöd, hjälp och träning i att se ens bästa jag och paketera det så att andra förstår och lockas av en och det man kan bidra med. 

ATTRACT™ Outplacement är ett program för personer på väg mot något nytt i sitt arbetsliv, till exempel ny anställning, interims/konsult/gig-uppdrag eller uppstart av företag.

Fördel med erfaren mentorcoach som förstår affärer och kan rekrytering

“Karriärcoach” är en vedertagen titel, men faktiskt något missvisande. Mentorcoach passar bättre. Låt mig reda ut begreppen:

Coaching* är ett effektivt verktyg när du vill få förståelse för dig själv och vilken riktning dina behov av utveckling går mot. Med klarhet i detta kan du sätta adekvata och lockande mål.

Nästa fas – när du är på väg mot något nytt i ditt arbetsliv – handlar om att sätta en strategi och att agera på ett sätt som framgångsrikt tar dig dit du vill. Då har du som klient ofta större utbyte från en mentorcoach som förstår affärer och kan rekrytering. Mentorcoachen kan då, förutom att coacha, också agera bollplank och dela med sig av kunskap och idéer samt träna dig i att agera på ett sätt (t.ex intervjuträna) som tar dig mot satta mål. 

*Professionell samtalscoaching handlar om att genom frågeställningar hjälpa en klient att själv komma till insikter som främjar klientens förståelse för sig själv och sin utveckling. Utan egen agenda eller färdiga svar är man som coach helt närvarande i mötet och lyssnar ytterst lyhört på klienten varpå frågor ställs anpassade till den pågående processen. Övningar i form av perspektiv och förflyttningar i rummet, visualiseringar, papper-och-penna-övningar eller kortlek kan förekomma. 

Karriärcoaching/Mentorcoaching med Cecilia på Top of The Hill

Jag, Cecilia, arbetar med att ställa frågor och göra övningar (coacha), dela kunskap (utbilda) och ge konkreta tips och råd (vägleda). Mitt arbetssätt präglas av strukturerat, pedagogiskt och tydligt. För att din tid ska nyttjas på bästa sätt för dig håller jag strukturen i möten och ser till att vi håller oss till ”det viktiga”.

Som chef, VD och specialist inom näringslivet drar du god fördel av min kompetens, då det är dessa roller jag har lärt känna som affärskvinna, rekryterare och coach allra mest. Detta gäller oavsett du söker en ny chefsroll eller vill utforska andra alternativ. 

Mitt bidrag till dig är:

  1. Coaching till att få klarhet i vad du vill och sätta dina mål.
  2. Stöd i att utforma din strategi.
  3. Vägledning och träning i momenten du gör för att kunna nå ditt mål med framgång.

Vill du känna dig lika trygg i kandidatstolen som i bedömarstolen? Det går. Och det gör söksituationen betydligt intressantare och roligare!

Upplägg, programalternativ:

  • 3 mån: 6 möten – kortversion, ger utvalda delar av programmet 
  • 4 mån: 8 möten – rekommenderas oftast
  • 6 mån: 12 möten – ger klienten långvarigare stöd vid sök av nytt jobb

Pris från 24 tkr exkl moms

Omflyttning av TRR-pengen

Många har tillgång till TRRs, Trygghetsrådets, utmärkta tjänster vid omställning. Ändå kanske du eller någon av era medarbetare önskar välja en egen coach. Då kan ni som arbetsgivare och medarbetare välja en annan leverantör och få ersättning från TRR med 33 600 kr (2020). Läs om hur det går till på TRRs sida

👉Intresserad av ATTRACT™ Outplacement för grupper? Hör av dig för mer info om det!

Andra tjänster under Karriärcoaching:

Relaterade inlägg i Tankar & Tips: