Man over city

ATTRACT™ Outplacement för Chefer

Det är makt att sitta i “bedömarstolen”. Helt annorlunda att vara kandidat och sitta i besöksstolen. Vi hjälper dig – som är mest van vid att bedöma kandidater – att hitta och presentera ditt bästa jag i besöksstolen.

Är du chef? Har du intervjuat blivande medarbetare? Då har du erfarenhet av att vara den som bedömer om personen du träffar är rätt för er. Det är makt att vara den som intervjuar, och helt annorlunda att sitta på andra sidan som kandidat och bli bedömd. Det är lätt att tro att man som erfaren chef enkelt kan skriva sitt CV och presentera sig på ett lockande sätt. Det är det oftast inte, för perspektivet är helt tvärtom. Då är det värdefullt att få hjälp, stöd och träning i att se sitt bästa jag och paketera det så att andra förstår och lockas av dig och det du kan bidra med. Som extra bonus upplever många att det också är skönt att själv få se sitt bästa jag, eftersom bara det kan vara en utmaning.

Text "What's your story"Vi arbetar med att ställa frågor och göra övningar (coaching), dela kunskap (utbildare) och ge konkreta tips och råd (vägledare). I en session kan coachen använda endast en roll eller upp till alla tre roller, helt utifrån behovet i stunden satt i relation till målet (syftet, intentionen) som ska nås i programmet.

Fördel med erfaren mentorcoach som förstår affärer och kan rekrytering

Professionell samtalscoaching handlar om att genom frågeställningar hjälpa en klient att själv komma till insikter som främjar klientens förståelse för sig själv och sin utveckling. Utan egen agenda eller färdiga svar är man som coach helt närvarande i mötet och lyssnar ytterst lyhört på klienten varpå frågor ställs anpassade till den pågående processen. Övningar i form av perspektiv och förflyttningar i rummet, visualiseringar, papper-och-penna-övningar eller kortlek kan förekomma.

Coaching är ett effektivt verktyg för den som vill få just förståelse för sig själv och vilken riktning ens behov av utveckling går mot. Med klarhet i detta kan adekvata och lockande mål sättas.

När du sen ger dig in i ett aktivt jobbsökande uppstår andra frågeställningar – frågor som kräver svar du inte har, som du vill bolla med någon och moment som du vill öva dig på (t.ex. intervjuer). Utan information om möjligheter och alternativ kan det vara svårt att se hur ens potential ska kunna användas på bästa sätt.

I detta läge kan du få högre utväxling från en erfaren person som också delar med sig av kunskap och idéer i syfte att bredda ditt fält innan du tar beslut om nästa steg. Som chef är det då en fördel att tala med en karriärcoach som genom egen erfarenhet:

 • vet vad som är viktigt vid chefsrekryteringar,
 • vet vad som går hem vid ansökningar, och
 • vilka beteenden som ger bäst intryck vid intervjuer.
Karriärcoaching med Cecilia på Top of The Hill

Jag har valt att inrikta och paketera min Karriärcoaching, inklusive Outplacement, för chefer och VD, så att du som klient kan dra mest fördel av min kompetens. Detta gäller oavsett du söker en ny chefsroll eller vill utforska andra alternativ. Mitt arbetssätt präglas av mina egenskaper i form av strukturerat, pedagogiskt och tydligt. För att din tid ska nyttjas på bästa sätt för dig håller jag strukturen i möten och ser till att vi håller oss till ”det viktiga”.

Text "Join us"

Är jag rätt person att hjälpa, för dig?

Bäst utväxling får du som arbetar (arbetat) som chef i näringslivet, mår bra i dig själv och är motiverad att ta ansvar för din utveckling. Mitt bidrag till dig är:

 1. Coaching till att få klarhet i vad du vill och sätta dina mål.
 2. Stöd i att utforma din strategi.
 3. Rådgivning och träning i momenten du gör för att kunna nå ditt mål med framgång.

Vill du känna dig lika trygg i kandidatstolen som i bedömarstolen? Det går. Och det gör söksituationen betydligt intressantare och roligare!

Innehåll: Modell över Top of The Hill coaching med Cecilia Linhart

 • Del ett: kom till insikt, se sina önskningar, sätt mål som lockar. Mest coaching.
 • Del två: forma handlingsplanen. Coaching och vägledning.
 • Del tre: agera framgångsrikt för att nå målet. Utbildning och träning.

Upplägg, programalternativ:

 • 3 mån: 6 möten 
 • 4 mån: 8 möten 
 • 6 mån: 12 möten 

Pris från 24 tkr exkl moms

>> Är du privatperson som betalar själv? Läs om upplägg här på FLOW™  Karriärcoaching.

Se även våra andra tjänster under Karriärcoaching:

Relaterade inlägg i Tankar & Tips: