Man over city

ATTRACT™ Outplacement för Chefer

Det är makt att sitta i “bedömarstolen”. Helt annorlunda att vara kandidat och sitta i besöksstolen. Vi hjälper dig – som är mest van vid att bedöma kandidater – att hitta och presentera ditt bästa jag i besöksstolen.

Är du chef? Har du intervjuat blivande medarbetare? Då har du erfarenhet av att vara den som bedömer om personen du träffar är rätt för er. Det är makt att vara den som intervjuar, och helt annorlunda att sitta på andra sidan som kandidat och bli bedömd. Det är lätt att tro att man som erfaren chef enkelt kan skriva sitt CV och presentera sig på ett lockande sätt. Det är det oftast inte, för perspektivet är helt tvärtom. Då är det värdefullt att få hjälp, stöd och träning i att se sitt bästa jag och paketera det så att andra förstår och lockas av dig och det du kan bidra med. Som extra bonus upplever många att det också är skönt att själv få se sitt bästa jag, eftersom bara det kan vara en utmaning.

Fördel med erfaren mentorcoach som förstår affärer och kan rekrytering

Som chef är det en fördel att tala med en karriärcoach som genom egen erfarenhet:

 • vet vad som är viktigt vid chefsrekryteringar,
 • vet vad som går hem vid ansökningar, och
 • vilka beteenden som ger bäst intryck vid intervjuer.

Coaching är ett verktyg, och det är ett effektivt verktyg när man vill få förståelse för sig själv och vilken riktning ens behov av utveckling går mot. Med klarhet i detta kan adekvata och lockande mål sättas. När man sen ger sig in i ett aktivt jobbsökande uppstår andra frågeställningar; frågor som kräver svar man inte har, som man vill bolla med någon och moment som man vill öva sig på (t.ex. intervjuer). I detta läge kan man få högre utväxling från en erfaren person som också delar med sig av kunskap och idéer i syfte att bredda ens fält innan man tar beslut om nästa steg.

Professionell samtalscoaching handlar om att genom frågeställningar hjälpa en klient att själv komma till insikter som främjar klientens förståelse för sig själv och sin utveckling. Utan egen agenda eller färdiga svar är man som coach helt närvarande i mötet och lyssnar ytterst lyhört på klienten varpå frågor ställs anpassade till den pågående processen. Övningar i form av perspektiv och förflyttningar i rummet, visualiseringar, papper-och-penna-övningar eller kortlek kan förekomma. 

Karriärcoaching med Cecilia på Top of The Hill

Jag, Cecilia, arbetar med att ställa frågor och göra övningar (coacha), dela kunskap (utbilda) och ge konkreta tips och råd (vägleda). I en session kan jag använda endast en roll eller upp till alla tre rollerna utifrån behovet i stunden satt i relation till målet som ska nås i programmet.

Som chef eller VD drar du sannolikt mest fördel av min kompetens, då det är dessa roller jag har lärt känna som affärskvinna, rekryterare och coach allra mest. Detta gäller oavsett du söker en ny chefsroll eller vill utforska andra alternativ. Mitt arbetssätt präglas av mina egenskaper i form av strukturerat, pedagogiskt och tydligt. För att din tid ska nyttjas på bästa sätt för dig håller jag strukturen i möten och ser till att vi håller oss till ”det viktiga”.

Är jag rätt person att hjälpa, för dig?

Bäst utväxling får du som arbetar (arbetat) som chef i näringslivet, mår bra i dig själv och är motiverad att ta ansvar för din utveckling. Mitt bidrag till dig är:

 1. Coaching till att få klarhet i vad du vill och sätta dina mål.
 2. Stöd i att utforma din strategi.
 3. Vägledning och träning i momenten du gör för att kunna nå ditt mål med framgång.

Vill du känna dig lika trygg i kandidatstolen som i bedömarstolen? Det går. Och det gör söksituationen betydligt intressantare och roligare!

Innehåll:

 • Del ett: kom till insikt, se sina önskningar, sätt mål som lockar. Mest coaching.
 • Del två: forma handlingsplanen. Coaching och vägledning.
 • Del tre: agera framgångsrikt för att nå målet. Utbildning och träning.

Upplägg, programalternativ:

 • 3 mån: 6 möten 
 • 4 mån: 8 möten 
 • 6 mån: 12 möten 

Pris från 24 tkr exkl moms

>> Är du privatperson som betalar själv? Läs om upplägg här på FLOW™  Karriärcoaching.

Se även våra andra tjänster under Karriärcoaching:

Relaterade inlägg i Tankar & Tips: