Flera händer gör highfive

ATTRACT™ Outplacement i Gruppformat

 • För grupper om 5-9 personer:

  • Öppna program i centrala Stockholm.

  • Företagsspecifika program ute hos kund.

ATTRACT™ Outplacement i Gruppformat är ett outplacementprogram som genomförs i slutna grupper, med samma deltagare, genom hela programmet. Det riktar sig till tjänstemän och tjänstekvinnor, chefer och specialister. 

Här får deltagarna viktiga kunskaper och verktyg som rustar dem för framgångsrikt jobbsök. Arbetsformatet varieras mellan föreläsningar, diskussioner, enskilda övningar och gruppövningar. Frivilliga individuella läxor tillkommer mellan mötena.

Förutom en social samvaro kan deltagarna både lära sig av varandra samt stödja och peppa varandra – något som visat sig mer värdefullt än vad många först trott. Självklart har vi tystnadsplikt inom varje grupp. 

Värdefullt och kul för medarbetare, enkelt och prisvärt för arbetsgivare >> win-win!

Mer info? Emaila så skickar vi produktblad i PDF med mer info om upplägg och innehåll. 

Öppna program

Vissa saker är helt enkelt roligare i grupp! Därför erbjuder vi ATTRACT™ Outplacement i Gruppformat i öppna programstarter där enskilda medarbetare får tillgång till fördelar som en grupp kan bidra med. 

Öppna program erbjuds i Top of The Hill’s lokaler och i färdiga upplägg som är baserade på god erfarenhet av välfungerande flow i karriärcoaching mot nya uppdrag.

Företagsspecifika program

Har ni flera medarbetare som ska sluta? Kanske ni organiserar om eller ska lägga ner delar av verksamheten? Då är ATTRACT™ Outplacement i grupp en utmärkt lösning. Upplägget kan skräddarsys, alternativt körs samma upplägg som i de öppna programmen. Vi håller programmen i konferensrum på plats hos er, eller i våra möteslokaler centralt i Stockholm.

Välkommen att höra av dig så skapar vi lämpligt upplägg och innehåll med paketpris för ert företag.

Snabba fakta om Öppna program
 • Programupplägg: 8 tillfällen á 2 tim varannan vecka (totalt ca 3 månader).
 • Arbetsformat: variation av föreläsningar, diskussioner, enskilda övningar och gruppövningar. Frivilliga individuella läxor tillkommer mellan mötena.
 • Ledare: En erfaren karriärcoach är huvudansvarig och leder stora delar av programmet, gästföreläsare förekommer ibland.
 • Antal deltagare: 5-9 personer/grupp; med små grupper får alla utrymme och tid och aktivt deltaga. 
 • Plats: Centrala Stockholm (hos Helioworks vid Hötorget eller Humlegården).
 • Pris: SEK 20 000 exkl moms per deltagare.
 • Programstarter: Varje månad, se nedan för aktuella datum. En grupp startas när vi har minst 4 anmälningar. 

Kommande programstarter:

  • 10 december, 2019
  • 16 januari, 2020
  • 20 februari, 2020
  • 26 mars, 2020
  • 28 april, 2020

Anmälan till öppna programstarter görs per email. Vi behöver namn på deltagare, kontaktinformation och betalande företags uppgifter (bolag, org.nr, email-adress för faktura samt referensperson). 

Syfte: 

Outplacement-programmet ATTRACT™ syftar till att hjälpa deltagarna att:

 1. Sätta ord på sitt erbjudande.
 2. Nå dit genom att veta hur de ska agera för att vara attraktiva i t.ex. en rekryteringsprocess.
Innehåll:
 • Landa nuläget Händer i grupp
 • Mitt erbjudande
 • Vart vill jag
 • Sökvägar
 • Locka till möte via CV, LinkedIn & Brev
 • Visa mitt bästa jag i intervju
 • Handlingsplan i sök
 • För vissa: starta eget bolag, sälja in mina tjänster, alternativt söka ny utbildning.
Valfritt tillägg: individuella coachtimmar för deltagarna

Som tillägg kan två individuella möten köpas till per deltagare. Lämpligt upplägg är då att det första individuella mötet sker efter gruppens startmöte och att det andra mötet sker valfritt under programmets gång.

→ Låter detta intressant? Emaila Cecilia, eller ring/SMSa på 0733-700 733.

Ett schyst avslut ger ett gott avtryck. Det kallar vi win-win!

ATTRACT™  Outplacement är ett karriärprogram som hjälper individer att se sitt bästa jag och att presentera detta på ett attraktivt sätt vid förflyttning mot nya utmaningar i arbetslivet. ATTRACT™  Outplacement erbjuds för individer enskilt eller i Gruppformat. 

Bild med slogan: Där ni tar avsked tar vi vid och gör framsteg

Se även våra andra tjänster under Karriärcoaching: